|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_HF

2-årig hf

2-årig hf

På den 2-årige hf-uddannelse følger du den samme klasse i 2 år i de obligatoriske fag. Du arbejder derfor sammen med de samme kursister og det samme lærerteam i 2 år. Her bliver du en del af et skolemiljø med andre målrettede og engagerede kursister, der ikke er gået ”den lige skolevej”, men har prøvet andre ting, f.eks. anden uddannelse, arbejde eller udlandsophold. Modenhed, selvstændighed, ansvarsfølelse og forskellighed er derfor kendetegnende for vores unge voksne på den 2-årige hf.

STUDIEMILJØ OG FAGLIGHED PÅ DEN 2-ÅRIGE HF

Vi lægger vægt på både et godt socialt miljø og på høj faglighed for at dit udbytte skal blive så stort som muligt. En studievejleder arbejder sammen med lærerteamet, så du kan få vejledning om bl.a. valgfag. Du kan også gå til studie-vejlederen, hvis du får behov for en individuel samtale om dit studieliv og videre uddannelse. Du får også en tutor gennem hele uddannelsen, som støtter dig fagligt og studiemæssigt undervejs.

En spændende og alsidig hverdag

Med den 2-årige hf får du en alsidig og spændende hverdag, der byder på meget andet end traditionel klasseundervisning. Den daglige undervisning består bl.a. af:

  • Introduktionsforløb til de enkelte fag og gode studievaner
  • Den faglige undervisning i klasserne
  • Projektperioder hvert halve år, hvor du bliver inspireret til dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg
  • Lektiecafé i udvalgte fag
  • Fællesarrangementer med foredrag, debatter og teater
  • En større skriftlig og studieforberedende opgave, som du afleverer på dit andet år
  • Ekskursioner og studierejser

Få en forsmag på en videregående uddannelse

Vi samarbejder med en lang række videregående uddannelseinstitutioner om projektforløb, så du undervejs på din hf kan få en forsmag på uddannelsesmiljøet på en videregående uddannelse. Så har du bedre mulighed for at træffe den rigtige beslutning, når du skal vælge din videre uddannelse efter hf. 

HVAD KAN JEG BRUGE MIN HF TIL?

2-årigt hf er ligesom stx, hhx og htx en gymnasial ungdomsuddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelser.  

Klar til uni på 2½ år
Hvis du gerne vil læse videre på en lang videregående uddannelse på universitetet, så kan du vælge  den fagpakke, du har lyst til og supplere med HF Uni+, der giver dig de nødvendige fag og niveauer. Dvs. din uddannelsestid på hf i alt bliver 2½ år. Muligheden for at bygge oven på med HF Uni+ står åbent op til to år efter, du har afsluttet en 2-årig hf-uddannelse. 

Klar til uni på 2 år
Ønsker du kun at bruge 2 år på din hf og stadig have direkte adgang til en lang videregående uddannelse, så vælg en af vores fagpakker (fx HF Uni), der er specielt rettet mod de lange videregående uddannelser. Vær dog opmærksom på, at disse fagpakker indeholder flere timer end andre fagpakker.

Sådan søger du ind på en videregående uddannelse

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, kan du søge ind via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser (både under kvote 1 og kvote 2) stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på www.ug.dk eller på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav der stilles netop der.

Her kan du læse 2-årig hf

 

Med en 2-årig hf kan du komme videre på en lang række af uddannelser - læs mere på adgangskortet her