|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_INFO

Mission

Mission, vision, værdigrundlag og strategi

Mission

HF & VUC FYN sikrer fynboerne et reelt, lokalt tilbud om fortsat almen kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse.

Vision

HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. HF & VUC FYN vil være det naturlige valg for unge og voksne,

  • der søger viden, kompetencer og almendannelse, som kan danne grundlag for fortsat uddannelse,
  • der søger almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejdslivet,
  • der ønsker at forberede sig til videregående uddannelse,
  • og for unge fra hele landet, der ønsker en Hf-søfartsuddannelse.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i en bevidst ungdoms- og voksenprofil og i arbejdet mod opfyldelsen af de faglige krav er engagement, humor, respekt og ansvarlighed bærende værdier.

Strategi

Strategien for 2016/2019 har fælles fokus på læring. HF & VUC FYN vil være landets bedste VUC til at:

  • få kursisterne til at gennemføre
  • få kursisterne videre i uddannelse
  • skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere trives.

 

Den samlede strategi består af:

  • fælles fokus på læring for hele organisationen
  • handlingsrettede strategier for de centrale uddannelsesområder
  • konkret måopfølgning på gennemførelse, overgange til uddannelse, kursist- og medarbejdertrivsel

 

Detaljeret beskrivelse af strategien for 2016-2019