|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_EUD

EUD/EUX

EUD-forberedende forløb på VUC

Danmark har brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden.

For at komme ind på grundforløbet ved en erhvervsuddannelse, skal du nu mindst have karakteren 02 i dansk og matematik. Og tilsvarende er der specifikke krav for at komme videre på et hovedforløb.

HF & VUC FYN tilbyder derfor undervisning i samarbejde med erhvervsskolerne, hvor vi styrker dine forudsætninger i grundfagene.

De EUD-forberedende forløb er tilrettelagt som intensive forløb af cirka tre måneders varighed. Desuden findes der længevarende forløb med relevante fag og toninger i alt fra G- til og med C-niveau.

Læs fx mere om vores EUD-forberedende forløb i Nyborg og Svendborg, som vi kalder Klar til erhverv. 

Du kan også kontakte din lokale undervisningsafdeling for nærmere oplysninger. 

Læs også vores samarbejde med Syddansk Erhvervsskole og Tietgen, der kører på Odense City Campus.