|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_IKV

IKV

IKV – Individuel Kompetence Vurdering

HF & VUC FYN tilbyder individuel vurdering af dine realkompetencer i forhold til fagenes mål.
IKV tilbydes i fagene på almen voksenuddannelse (avu), niveau G-D og i de almengymnasiale fag (hf, stx), niveau C-A.

Hvad er realkompetencer?

"Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet" Realkompetencer kan fx opnås:

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, f.eks. som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, f.eks. sprogtilegnelse