|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ØKONOMI

Deltagerbetaling på avu

deltagerbetaling for avu

Fag* Pris Forhøjet pris** Fuld deltagerbetaling***
Kernefag: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk. 120 kr 870 kr ca. 76 kr pr. lektion
Tilbudsfag: Billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde og kommunikation. 1.230 kr
 

1.980 kr
 

ca. 79 kr pr. lektion

 

*Ved fag forstås:

  • Basis og/eller niveau G
  • Niveau G og/eller F
  • Niveau F og/eller E
  • Niveau E og/eller D
  • Et fagelement

 

**Hvis du modtager efterløn/aldersbetinget pension, skal du betale forhøjet deltagerbetaling.

***Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Dette gælder også for efterlønnere og pensionister med en videregående uddannelse.

Klik her for at udregne prisen på et fag