|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

B_ord

B

Beredskabs- og evakueringsplan

Planen indeholder bl.a. en oversigt over flugtveje i tilfælde af brand og hænger i alle fællesarealer og klasselokaler.

Bestyrelse

HF & VUC FYN er en selvejende institution under Undervisningsministeriet. Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen. Du kan læse mere om HF & VUC FYN som selvejende institution her. Læs om organisation og bestyrelse her.

Beviser ved afbrudt uddannelse på 2- og 3-årig hf

Kursister på 2- og 3-årig hf, der forlader uddannelsen uden at have fuldført denne, har ret til at få prøvebevis for de aflagte prøver henholdsvis deltagerbevis for de afsluttede fag, der ikke udtrækkes til prøve.

Bibliotek

Alle vores undervisningssteder har et studieværksted med mediatek eller bibliotek, hvor du forberede dig alene eller sammen med andre, og der er hjælp at hente fra lærere. 

Bøger

Bøger til undervisningen låner du gratis på VUC. På 2-årig hf og hf-søfart må du forvente at skulle betale op til 2.500 kr. for visse materialer. Selvstuderende og GS-kursister skal selv sørge for grafregnere og ordbøger. Ved udlevering og aflevering af bøger skal du medbringe dit sygesikringsbevis. Bøgerne skal afleveres umiddelbart efter eksamen/prøven eller ved udmelding. Hvis bøger eller andre undervisnings-materialer beskadiges eller ikke afleveres, er du erstatningspligtig. Efterfølgende manglende betaling for ikke afleverede materialer bliver inddrevet via SKAT – Inddrivningscenter (IC).