|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

F_ord

F

Faglig dokumentation - avu

Som afslutning på basisniveau og på niveau F og E skal kursisten i uddannelsestiden udarbejde et produkt, der er egnet som faglig dokumentation. Produktet fremlægges af kursisten og evalueres af kursistens lærer. Faglig dokumentation kan se forskellig ud fra fag til fag. Se mere under Deltagerbevis - avu

Fagpakker – hf

Fagpakkerne er sammensat på en sådan måde, at fagene passer til indholdet i bestemte videregående uddannelser. HF & VUC FYNs fagpakker er bl.a. rettet mod følgende uddannelser: Bioanalytiker, folkeskolelærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske. Der undervises efter hf-enkeltfagsbekendtgørelsen. Klik her for at se hvilke fagpakker vi udbyder.

Ferieplan

Find dit undervisningssteds ferieplan/årsplan under menuen STEDER.

Fjernundervisning

Du kan deltage i fjernundervisning/e-læring på avu, hf, FVU og ordblindeundervisning, uanset hvor i verden du befinder dig. Det forudsætter blot en computer med netadgang. Læs mere på fjernundervisning.nu

Forsikring

HF & VUC FYN har ingen forsikring, der dækker kursisterne – heller ikke i forbindelse med ekskursioner og studierejser. Hvis du skal med VUC på studierejse i udlandet, skal du derfor tegne en syge- og hjemtransportforsikring. Det vil ofte være noget, som de lærere, der arrangerer turen, vil sørge for, men du skal selv betale den. Hvis du kommer til skade på VUC, og hvis skaden skyldes, at vi ikke har sørget for fx vedligeholdelse af bygningerne, har du altid mulighed for at gå rettens vej med dit krav.

Framelding

Hvis du beslutter dig for at holde op, inden du har aflagt prøve eller eksamen, skal du henvende dig til en vejleder på dit undervisningssted og melde dig ud. Bemærk, at man ikke automatisk bliver meldt ud ved at udeblive fra undervisningen. Hvis du er mellem 17 og 25 år, kontakter vejlederen Ungdommens Uddannelsesvejledning, for at du hurtigt kan komme videre i dit uddannelsesforløb.

Fravær

Hvis du bliver forhindret i at møde til undervisningen, skal du følge den fremgangsmåde, du får oplyst på dit hold.

Frivillig undervisning – hf

HF & VUC FYN tilbyder frivillig undervisning på tværs af fagene, niveauerne og årgangene uden for uddannelsestiden. Det kan dreje sig om fx korsang, kunstforståelse, sport og meget andet. Det er frivilligt og gratis at deltage, men hvis du melder dig til, er der mødepligt.

FVU – Forberedende Voksenundervisning

FVU er et tilbud til alle, som er fyldt 18 år og ønsker til at få genopfrisket deres færdigheder i læsning, it, engelsk og matematik. For at finde ud af om FVU er det rigtige tilbud til dig, skal du først gennemgå en test af en halv times varighed. Du kan også deltage i FVU i arbejdstiden eller som ledig. Du kan gå til prøve, hvis du ønsker det, eller du kan få et deltagerbevis. Deltagelse er gratis. Det er ikke alle, der skal være fyldt 18 år. Hvis du er under 18, kan du deltage:

  • hvis du er i gang med en AMU-uddannelse
  • hvis du er i job eller i lære og deltager via din arbejdsplads
  • eller hvis du er under Kriminalforsorgen.

 

Se bekendtgørelsen

Fællesarrangementer

Hvis dit undervisningssted laver fællesarrangementer, er der normalt adgang for alle kursister. Fællesarrangementerne kan være foredrag, politiske debatmøder med kommunale/regionale politikere eller landspolitikere, teaterforestillinger osv. Til de arrangementer, der indgår i undervisningen, er der mødepligt, fx internationale aktiviteter (uge 46).

Fællessamlinger

2-årig hf og hf-søfart afholder regelmæssigt fællessamlinger i undervisningstiden for alle kursister. Her informerer ledelsen, vejlederne, kursistrådet og andre om kommende aktiviteter. Nogle af de undervisningssteder, der ikke har 2-årig hf eller hf-søfart, arrangerer lignende fællessamlinger for deres kursister.