|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

G_ord

G

Gennemførelsesvejledning

Det er vejledningens formål at støtte kursisterne i at gennemføre de forløb, de er begyndt på. Du kan altid kontakte en vejleder, som normalt vil have flere ugentlige træffetider.

Hvis du er fuldtidskursist, vil du på hf blive tilknyttet en tutor, som er en lærer, der støtter dig i at gennemføre dit studieforløb.

Hvis der viser sig behov for det, kan du nogle steder få hjælp fra en kursistcoach, fx hvis der er problemer, som ikke lige har med undervisningen at gøre. Andre steder er det en vejleder, der tager sig af disse opgaver.

Visse dele af vejledningen foregår i større eller mindre grupper. Det er f.eks. vejledning om særlige opgaver, studie- og eksamensteknik, orientering om eksamen og samarbejdet med Studievalg FYN.

Se nærmere om gennemførelsesvejledning

Glemte sager

Vi påtager os intet ansvar for glemte sager. Spørg på dit undervisningssted, hvor fundne sager kan afleveres og afhentes.

GS - Gymnasial Supplering

Hvis du har bestået en studentereksamen eller en fuld hf-eksamen, men mangler et bestemt fag eller niveau for at kunne starte på din uddannelse, kan du tage et Gymnasialt Suppleringskursus.

Se mere her