|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

H_ord

H

Hf - Højere Forberedelseseksamen

Hf er en almen gymnasial uddannelse. Undervisningen har både et studieforberedende, et almendannende og anvendelsesorienteret formål. HF & VUC FYN udbyder hf efter enkeltfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for 2-årig hf.

Hf som enkeltfagsundervisning og som fagpakker

Hvis du vælger hf som enkeltfagsundervisning, betyder det, at du selv bestemmer antallet af fag og dermed antallet af ugentlige timer. Du kan vælge særlige fagpakker, som er adgangsgivende til fx pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen. Du kan sammenstykke enkeltfagene til en samlet hf på 2-3 år eller mere. Hvis du allerede har en gymnasial uddannelse, kan du supplere med fag og niveauer, som giver adgang til de videregående uddannelser. Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A. Se bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser

2-årig hf

På undervisningsstederne FYNs HF-kursus, HF & VUC FYN i Odense, i Glamsbjerg og på Langeland tilbydes en samlet 2-årig hf-eksamen.

Hf-søfart

I Svendborg og på Ærø kan du tage en hf-søfart på 3 år. I den 2-årige hf-uddannelse og i hf-søfart er der nogle elementer, der ikke forekommer i VUC’s øvrige hf-uddannelsestilbud. Det gælder fx oprykningsregler efter hvert klassetrin og særlige praktikforløb. Læs mere på de tre undervisningssteders hjemmesider. Se bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser

Hjælpemidler

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at kursister med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse på lige fod med andre. Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse, du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte, som du får på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Du kan søge om SPS på dit undervisningssted ved at henvende dig til en vejleder. Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i:

  • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Personlig assistance og sekretærhjælp.
  • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer

 

Listen er ikke udtømmende, men alene eksempler på specialpædagogisk støtte. Støtten skal alene bruges i forbindelse med den almindelige undervisning. Læs mere her

Holdstart

De fleste hold starter i august/september og i januar, men mange har løbende optag, se dette.
Hf-søfart og den 2-årige hf starter udelukkende i august med undtagelse af den 2-årige hf i Odense City Campus, der også har start i januar. Hvis du ikke er i stand til at møde i den første undervisningsuge, skal dit undervisningssted have besked. Ellers vil du blive slettet af holdet.