|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

M_ord

M

Mediatek

Alle vores undervisningssteder har et lokale eller område, der kaldes studieværkstedet. Nogle steder fungerer studieværkstedet som mediatek eller bibliotek. Der foregår mange forskellige aktiviteter, og det er forskelligt fra sted til sted, hvordan værkstedet er indrettet. Alle steder er det udstyret med computere med fagprogrammer. Der er mulighed for at forberede sig alene eller sammen med andre, og der er hjælp at hente fra skiftende lærere.

Den supplerende differentierede undervisning på avu vil i vid udstrækning foregå i værkstedet.

Find dit undervisningssteds hjemmeside i menuen STEDER for at finde ud af, hvordan studieværkstedet er indrettet, og hvor det ligger.

Mobiltelefon

Din mobiltelefon skal være 'lydløs' og lagt væk i undervisningstiden – den forstyrrer både dig selv og resten af holdet. Ved eksamen/prøve må du ikke medbringe den i hverken forberedelses- eller eksamenslokalet. Det vil blive anset som forsøg på snyd.