|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

O_ord

O

Ophør

Hvis du beslutter dig for at holde op, inden du har aflagt prøve eller eksamen, skal du henvende dig til en vejleder på dit undervisningssted og melde dig ud. Bemærk, at man ikke automatisk bliver meldt ud ved at udeblive fra undervisningen.

Hvis du er mellem 17 og 25 år, kontakter vejlederen Ungdommens Uddannelsesvejledning i tilfælde af ophør, for at du hurtigt kan komme videre i dit uddannelsesforløb.

optagelse

Enkeltfagsundervisning
På HF & VUC FYN sker al optagelse normalt via en samtale med en vejleder, for at sikre at du får det tilbud, der passer til dig. Hvis du vil høre mere om vores tilbud, skal du bestille tid hos en vejleder. Det kan ske direkte på undervisningsstedernes hjemmesider, eller du kan ringe til det sted, hvor du gerne vil gå.

2-årig hf/hf-søfart
Når du søger om optagelse på den 2-årige hf eller hf-søfart, skal du søge på et særligt ansøgningsskema, og du skal til samtale med en vejleder. Til samtalen skal du medbringe skemaet og alle de papirer, der kan dokumentere din uddannelsesmæssige baggrund. Du kan hente skemaet på optagelse.dk

Hvis du går i 10. klasse i folkeskolen eller på en efterskole, skal du tilmelde dig gennem din skole. Hvis du vil være sikker på, at der er plads, skal du søge senest den 15. marts. Vær opmærksom på, at du skal opfylde visse helbredsmæssige krav ved optagelse på hf-søfart. Kontakt evt. et af undervisningsstederne i Svendborg eller på Ærø.

Hvis du vil søge om optagelse på hf-søfart på Ærø, kan du downloade et ansøgningsskema på Ærø Navigationsskoles hjemmeside Hvis du vil søge om optagelse på hf-søfart i Svendborg, kan du downloade et ansøgningsskema her

Ordblindeundervisning - OBU

Undervisningen er målrettet ordblinde. Der er løbende optag på holdene, og undervisningen er gratis for alle. Du vil blive indkaldt til en samtale/test, inden undervisningen begynder. Du kan lære at bruge it-hjælpemidler og hjælpeprogrammer med fx talesyntese. Vi kan også hjælpe med at afdække dit behov for it-hjælpemidler, hvis du har brug for hjælpemidler for at kunne gennemføre en uddannelse eller beholde dit job. Du kan læse mere om tilbuddet her

Se evt. bekendtgørelsen

Ordensregler

HF & VUC FYN tilbyder dig et inspirerende studiemiljø for unge og voksne. Vores mål er at hjælpe dig med at bygge bro til en bedre fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. Her kan du udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan tage næste skridt i forhold til videre uddannelse eller job. Du vil indgå i et uddannelsesmiljø præget af stor mangfoldighed. Derfor er det vigtigt, at du er rummelig og respektfuld. Læs de overordnede studie- og ordensregler