|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

T_ord

T

Telefon

Husk at redigere dine oplysninger i LUDUS Web, hvis du skifter telefonnummer.

Terminsprøver/prøvelignende forhold

Inden skriftlig prøve/eksamen arrangerer undervisningsstederne en prøve, der afvikles under eksamenslignende forhold. Prøven sikrer bl.a., at du har afprøvet det elektroniske udstyr og har prøvet at udarbejde en opgave inden for den tidsramme, der er til rådighed ved en prøve/eksamen. Find dit undervisningssteds hjemmeside i menuen STEDER.

Transport/befordringstilskud

Er du kursist på VUC, kan du bestille et Ungdomskort, som giver dig mulighed for at rejse til nedsat takst med tog og bus på hele Fyn og Langeland.

Det kræver blot, at du modtager SU og er tilmeldt en ungdomsuddannelse (hf), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU) og at undervisningen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie af mindst 3 måneders varighed.

Det vil sige:

Hf, avu, FVU, OBU: Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner. Timetalskravet kan nedsættes til 17 ugentlige lektioner, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år når du starter på din uddannelse.

Gymnasial Supplering (GS): Du skal være SU berettiget.

Et ungdomskort koster ca. 360 kr. om måneden.

Med et ungdomskort på lommen får du blandt andet:

  • Fri bus mellemskole og hjem
  • Fri kørsel med bus og tog på hele Fyn og Langeland
  • Rabat på bus og tog billetter i resten af landet (børnetakst).

 

Læs mere på ungdomskort.dk

Trådløst netværk

Du kan gå på nettet fra din bærbare pc, hvis du logger ind på det trådløse netværk. Det trådløse netværk hedder VUC, og du skal bruge dit UNI-login til at logge på.

Tutor - hf

Kursister, der følger bekendtgørelsen for 2-årigt hf, og kursister på fagpakker bliver tilknyttet en tutor. Tutoren, som er en af VUC’s lærere, skal støtte dig i at gennemføre dit studieforløb. Tutoren vejleder også om generelle studiekompetencer, som er nødvendige for en samlet hf-eksamen. VUC forsøger efter behov at tilbyde tutorsamtaler til andre hf-kursister.