|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ÆRØ

Hf-søfart

Hf-søfart

I løbet af hf-søfarts 3 år har kursisterne afsluttet alle uddannelsens maritime fag samt opnået en hel hf-eksamen.

Hf-søfart retter sig først og fremmest mod en uddannelse som officer i den danske handelsflåde. Efter afsluttet eksamen kan man også læse videre til skibsbygningsingeniør, befragter, mægler, søofficer i marinen eller skibsbygnings-konstruktør. Desuden giver hf-søfart samme muligheder som enhver anden gymnasial uddannelse.

Hos os tilbyder vi følgende linjer:

 

Hf-Søfart – Shipping linjen

  • Forbereder eleven på Shipping-uddannelsen/kontorelev.
  • Giver merit så EUS kan tages på 5 uger efter endt uddannelse.

 

Hf-Søfart – Off shore linjen

  • Forbereder eleven til Off shore-miljøet.
  • Giver merit inden for radiokommunikation
  • Forbereder til at sejle i Off shore-branchen.

 

Hf-Søfart – Højniveau

  • Eleven skal vælge imellem: Fagpakker eller frie valgfag, hvor et af fagene matematik B, Matematik A, Fysik B eller Engelsk A indgår.
  • Giver mulighed for at kunne starte på en længerevarende videregående uddannelse.

 

Hf-søfartsuddannelsen er et samarbejde mellem HF & VUC FYN i Ærø og Marstal Navigationsskole.

Se vores folder her eller se nærmere på hf-søfarts hjemmeside

Det siger kursisterne

Lisbeth, 1. Q:

"Da jeg startede på hf-søfart, havde jeg ingen intention om, at jeg skulle fortsætte en uddannelse, bagefter mit forløb her på Ærø i den maritime retning. Mit syn på min fremtid er dog lidt ændret efter det halve år, jeg nu har gået på skolen.

En tur på Fylla (3-mastet skonnert, som er tilknyttet skolen) med klassen gav os et stærkt sammenhold. Men også den undervisning vi har haft på Navigationsskolen, har givet mig et bedre indblik i den branche.

Hf-delen har givet mig et større grundlag af viden, generelt set, som jeg senere i mit uddannelsesforløb kan bruge, hvis jeg vælger en helt anden gren, end den maritime. - Som også giver tryghed i mit valg af uddannelse.

Atmosfæren, når man kommer ind på skolen, er utroligt rar at komme hen til. Sammenholdet mellem både lærere og elever er stærkt, og det kan mærkes i både undervisningen, frikvartererne, men også udenfor skoletiden. Hvilket er rigtigt rart, når man bor på en ø langt væk fra alle vante rammer."

Hisam, 3.P:

"Hf samt Navigationsskolen giver mig en hjælpende hånd til at nå mit endelige mål, som er skibsfører. HF-Søfart og Navigationsskolen er to fantastiske skoler, lige fra imødekommende lærere, læring inden for det maritime, dejlig mad i kantinen, flittige medkursister, til velorganiserede timer.

Det sociale miljø er en utrolig stærk faktor, der spiller ind her på Ærø. De fleste af os kommer udefra og har ingen relationer til Ærø eller til de medstuderende. Ærø er et lille stærkt samfund som er helt specielt. Noget der overraskede mig positivt, var sammenholdet mellem alle borgere på Ærø, alle kender alle og alle er afhængige af hinanden.

Studiemiljøet er utrolig godt, fordi vi helt naturligt hjælper hinanden, både i timerne og i frikvartererne men også uden for skolen. Jeg er utrolig ked af, at jeg snart skal sige farvel, men det er dog kun på gensyn, for jeg kommer tilbage, når jeg skal studere videre på Navigationsskolen på Ærø."