|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_INFO

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

HF & VUC FYN tilbyder dig et inspirerende studiemiljø for unge og voksne. Vores mål er at hjælpe dig med at bygge bro til en bedre fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. Her kan du udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan tage næste skridt i forhold til videre uddannelse eller job. Du vil indgå i et uddannelsesmiljø præget af stor mangfoldighed. Derfor er det vigtigt, at du er rummelig og respektfuld.

Det er din faglige udvikling, det handler om, når vi skal give dig bedre kort på hånden for fremtiden i form af uddannelse. Derfor følger både dine lærere og ledelsen også løbende med i, om du udvikler dig tilfredsstillende.

En positiv udvikling forudsætter, at du er studieaktiv. Det vil sige:

  • At du møder til undervisningen, forberedt og til tiden
  • At du deltager aktivt i undervisningen
  • At du afleverer opgaver til den aftalte tid
  • At du bidrager positivt til miljøet på skolen og samarbejder konstruktivt med skolens ansatte
  • At du holder dig opdateret i Ludus Web og VUCFYN.NET 
  • At du skriver årsager til fravær i Ludus Web og holder dig orienteret om klassens arbejde under fravær
  • At du går til eksamen/prøver

 

Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, så I sammen kan lave en plan for, hvordan du kommer i gang igen.
I tilfælde af længerevarende fravær kan du blive afkrævet en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Vi vil altid forsøge at hjælpe dig, hvis vi vurderer, at du ikke udvikler dig tilfredsstillende.
Hvis det ikke lykkes, er der tre muligheder:

  • Du mister midlertidig retten til SU, indtil vi igen kan se, at du er studieaktiv og i faglig udvikling
  • Du mister retten til at kunne følge undervisningen og dermed også retten til SU, men kan gå til eksamen som selvstuderende på enkeltfag
  • Du udskrives og vejledes videre til andre uddannelsestilbud

 

HF & VUC FYN er en røgfri skole. Derfor foregår al rygning udendørs i rygeskure og markerede rygezoner. Det er ikke tilladt at ryge på evt. altaner.
Skolens bygninger og inventar er vi fælles om at passe godt på. Du er selv ansvarlig for lånte materialer og vil blive afkrævet erstatning, hvis de bliver væk eller ødelægges.
Tyveri og hærværk samt respektløs, krænkende eller voldelig adfærd accepteres under ingen omstændigheder og vil medføre midlertidig eller permanent bortvisning.
Ansatte og kursister på HF & VUC FYN har pligt til at reagere, når de er vidne til mobning eller vidende om, at mobning finder sted.  Antimobbestrategien indeholder nogle retningslinjer for, hvordan de forskellige undervisningssteder reagerer i situationer, hvor kursister udsættes for mobning. Strategien definerer de generelle rammer, mens det enkelte undervisningssted i en aktuel situation selv tager yderligere initiativer til håndtering af mobningen, således at denne bringes til ophør.
Det er ikke tilladt at anvende rusmidler i nogen form på HF & VUC FYN eller at møde påvirket til undervisningen jf. vores rusmiddelpolitik

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser